• financiële administratie

  Een goed bijgewerkte administratie is onmisbaar voor de ondernemer die op het juiste ogenblik de beste beslissing wil nemen. De financiële administratie moet daarom overzichtelijk en zeker up-to-date zijn. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om de administratie te gebruiken als betrouwbaar instrument bij het nemen van beleidsbeslissingen. Adviezen kunnen pas zin hebben als je weet wat de stand is.

  Ruijs & Istesso is als geen ander thuis op dit gebied. Wij kunnen de boekhouding perfect voor je verzorgen, zodat je kasboek, bankboek, verkoop- en inkoopboeken en je loonadministratie nauwkeurig worden bijgehouden. Immers, als ondernemer moet je uit de administratie razendsnel de stand van zaken kunnen aflezen. De administratie is een belangrijk onderdeel voor het “sturen” van je bedrijf.

  Gissen is missen, Meten is weten

  Wij adviseren onze cliënten omtrent de aanpak om te komen tot de meest doelmatige administratie. Elke onderneming is namelijk uniek. Dit betekent dat de adviseur maatwerk moet leveren, zodat je als ondernemer een zo optimaal mogelijke administratieve verwerking hebt binnen je bedrijf. Wij leveren kwaliteit, die sterk geënt is op doelmatigheid.

  Het kan zo zijn, dat je bedrijf een stuk automatisering bij de administratieve verwerking van gegevens nodig heeft. Ook op dit terrein kunnen wij je de helpende hand bieden. Een geautomatiseerde boekhouding hoeft niet per definitie kostenbesparend te zijn maar kan het aan de andere kant zeker ook wel zijn. Een goede ondernemer wil steeds sneller de financiële stand van zaken weten. Met een geautomatiseerde administratie is het mogelijk om snel de nodige informatie boven tafel te krijgen.

  De wirwar in het segment automatisering is groot. Wij zoeken samen met jou naar de meest optimale oplossing. Wij kunnen in het lopende boekjaar tussentijds overzichten samenstellen van de winst- en verliesrekening, zodat je een goed beeld hebt van de kosten en baten en waar je op dit moment staat. En, wij zijn de aangewezen persoon om de jaarstukken en balansrapporten voor je samen te stellen.