• Opheffen BV

  BV Opheffen? Wij kunnen je helpen als je de BV wilt liquideren of beëindigen .

  Wanneer kan je kiezen voor de turbo-liquidatie:
  * De BV heeft geen eigen vermogen meer
  * De BV heeft geen baten of activa meer
  * Balans moet op nul staan
  * De BV mag geen vorderingen hebben
  * Je hebt de verplichting om een jaarrekening op te stellen
  * Er dient een Bewaarder te worden benoemd
  * Er mag geen bankrekening meer zijn

  In het kort zijn de volgende stappen bij een turboliquidatie te doorlopen
  * De Algemene vergadering van Aandeelhouders neemt het besluit tot ontbinden. Dit is een onherroepelijk besluit.
  * Het besluit moet, door middel van een formulier, worden gemeld bij de KVK
  * De op te heffen BV dient leeg te zijn. Alle bezittingen moeten zijn verkocht en er mogen geen schulden meer inzitten. Dit is de taak van de vereffenaar. Dit vereffenen vind dus plaats in de periode van ontbinding..
  * Als laatste stap is de daadwerkelijke beëindiging van de BV. Ook deze stap dient nog, door middel van een formulier, te worden gemeld bij de KVK.
  * Tot het moment van daadwerkelijke beëindiging zal er moeten worden afgerekend met de fiscus (VPB). Ook zal er nog een deponering bij de KVK moeten worden gedaan.

  Nadeel van een turboliquidatie is dat iedere schuldeiser (hoe klein dan ook) de liquidatie kan terugdraaien. Wees er dan ook zeker van dat er geen schuldeisers meer zijn en ook niet meer kunnen komen. Twijfel je hieraan kies dan de formele liquidatie route. Hierbij kondig je de liquidatie aan de Staatscourant en laat de liquidatie door de notaris vastleggen. De formele liquidatie kan niet worden teruggedraaid door de schuldeisers. De crediteuren hebben 2 maanden, na publicatie in de Staatscourant, de tijd om in verzet te gaan (verzettermijn).

  Met al deze stappen kunnen wij je helpen. Maar ook als de opheffing niet via de turboliquidatie kan kunnen wij je helpen.