• Privacyverklaring

  In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.ruijs.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

   Onze gegevens

  Ruijs & Istesso Administratie & Consultancy B.V.
  Darthuizerberg 126
  3825BR Amersfoort
  Telefoonnummer: 0334552325
  KvK-nummer: 31044657
  www.ruijs.nl
  info@ruijs.nl

  Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

  Verwerking persoonsgegevens

  Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

  Doeleinden

  Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

  Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een niet-limitatief overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Geboortedatum
  - Burgerservicenummer (BSN)

  Je hebt ook rechten

  Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@ruijs.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

  Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@ruijs.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Veiligheid

  Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, back-ups en encryptie.

  Bewaring persoonsgegevens

  We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

   ©EenvoudigRecht.nl

 • Wie zijn we

  De website www.Ruijs.nl wordt beheerd door Michel Ruijs.

  Cookies

  Als je een reactie achterlaat op onze site, kunt je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor jouw gemak zodat je jouw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als je weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee. Als jeonze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer je jouw browser sluit. Wanneer je je aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om jouw aanmeldingsgegevens en jouw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties gaan een jaar mee. Als je “Onthoud mij” selecteert, blijft je login twee weken bestaan. Als je uitlogt van je account, worden de inlogcookies verwijderd. Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat je zojuist hebt bewerkt. Deze verloopt na 1 dag.

  Met wie we je gegevens delen

  Als je een wachtwoordreset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset-e-mail.

  Hoelang we je gegevens bewaren

  Als je een reactie achterlaat, worden de reactie en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden. Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

  Welke rechten je hebt over je gegevens

  Als je een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een ‚Äč‚Äčexportbestand van de persoonlijke gegevens die we over jou hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt verstrekt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

  Waar je gegevens naar toe worden gezonden

  Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

  Akismet

  We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op sites die onze Akismet-antispamservice gebruiken. De informatie die we verzamelen, hangt af van hoe de gebruiker Akismet voor de site instelt, maar omvat meestal het IP-adres van de commentator, user-agent, verwijzer en site-URL (samen met andere informatie die rechtstreeks door de commentator wordt verstrekt, zoals hun naam, gebruikersnaam, e-mail adres en de opmerking zelf).