• Vennootschapsbelasting

  Vennootschapsbelasting

  Vennootschapsbelasting is de inkomstenbelasting voor de BV en NV en soms ook de stichting en vereniging. De vpb wordt geheven over de winst van de onderneming verminderd met aftrekposten, zoals investeringsaftrek en deelnemingsvrijstelling.
  Zijn er nog verrekenbare verliezen dan gaan deze van de winst af. Wat dan overblijft is het belastbaar bedrag. Over dit bedrag wordt de vpb berekend.

  Verrekenbare verliezen

  Verrekenbare verliezen kunnen op 2 manieren worden verrekend:
  - Carry back, of wel achterwaartse verliesverrekening: hierbij verreken het verlies van het boekjaar met de winst van het vorig jaar. Blijft er dan nog verlies over dan wordt dit verrekend met de winst in de toekomstige jaren.
  - Carry Forward, of wel voorwaartse verliesverrekening: Hierbij verreken je het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren.

  Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

  Een moedermaatschappij kan samen met een of meer dochtermaatschappijen worden aangemerkt als fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
  Voordeel van het vormen van een fiscale eenheid is dat je verliezen van een maatschappij kan verrekenen met de winsten van een de andere maatschappijen uit dezelfde groep.

  Om een fiscale eenheid te kunnen vormen, moet de moedermaatschappij:
  - minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten
  - recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij
  - voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben

  Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:
  - dezelfde boekjaren hanteren
  - dezelfde winstbepalingen hanteren
  - feitelijk gevestigd zijn in Nederland